స్థానిక సెలవుల సమాచారం (Local Holidays)

స్థానిక సెలవు


స్థానిక అవసరముల దృష్ట్యా విద్యా సంవత్సరములో (జూన్ నుండి-ఏప్రిల్ వరకు) మూడు రోజులు "స్థానిక సెలవులు" స్వయం నిర్ణయ సెలవు దినాలుగా ప్రకటించే అధికారం  ఉన్నత పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులకు కల్పించారు. అయితే పర్యవేక్షణ అధికారులకు ముందుగా తెలియజేయాలి. (G.O.Ms.No.308 Edn తేది:19-02-1970)

LOCAL HOLIDAYS: ఎలా తీసుకోవాలి-ఎప్పుడు తీసుకోవాలి

 ➦ లోకల్ హాలిడేస్ విద్యా సంవత్సరంలో 3 కు మించి (జూన్ నుండి ఏప్రిల్) ఇవ్వరాదు.

 ➦ LH ప్రకటించడానికి  అవకాశమున్న రోజులలో కొన్ని ఉదాహరణకు  మాత్రమే.

⧪ గ్రామ దేవత పండుగ
⧪ స్ధానిక జాతర
⧪ ముఖ్యమైన పండుగ
⧪ తొలి ఏకాదశి
⧪ నాగుల చవితి
⧪ కార్తీక సోమవారం
⧪ దీపావళి ముందు రోజు
⧪ మహా శివరాత్రి మరుసటి రోజు
⧪ హేబిటేషన్/పాఠశాల పరిధిలో
⧪ అత్యంత ప్రాధాన్యత కల్గిన/ అవసరమైన రోజు

 ⛔గమనిక⛔- School Level Local Holidays ముఖ్యమైన/ స్థానిక ప్రాధాన్యమున్న రోజున "విద్యార్ధుల కోరిక మేరకు సహోపాధ్యాయులతో సంప్రదించి MEO/DEO కు ముందు సమాచారం ఇచ్చి" ప్రధానోపాధ్యాయుడు LH ప్రకటించవచ్చు.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *