Leave Not Due In Telugu

సంపాదించని సెలవు లీవ్ రూల్స్ 1933లోని రూలు 15 C, 18 C& 25& G.O.Ms.,N o, 543, Fin. తేది : 7-12-1977 ప్రకారం ఈ సెలపు మెడికల్ సర్టిపికెట్ పై మాత్రమే సగం జీతపు సెలవు ఖాతాలో నిల్వలేనపుడు భీవిష్యత్తులో ఆర్థించబోయే సగం జీతపు సెలవు వినియోగించుటకు ఈ సెలవు మంజూరు చేస్తారు. మొత్తం సర్వీసులో 180 రోజులకు మించకుండా ఈ సెలవు మంజూరు చేస్తారు సంపాదించని సెలవులో ఉన్న ఉద్యోగులకు సగం జీతపు […]

Read More